Trainingen, Workshops & Trajecten

Je wil in jouw organisatie of team bepaalde aspecten binnen de werking verder ontwikkelen.
Er is een nood om zich verder te kunnen bekwamen in methodieken.

IGC werkt trainingen, workshops en trajecten uit op maat.

Trajecten:

 • Missie en visie uitwerken en concretiseren
 • ​Optimaliseren van de interne communicatie
 • Op weg naar doorleefde waarden
 • ​Intervisie
 • Leiderschapstraject: naar een waarderend leiderschap

Workshops rond gedrag:

 • ​Feedback geven en krijgen​
 • Actief luisteren
 • Klantgerichte front-office werking


Leiderschap workshops:

 • Waarderend leiding geven 
 • Help, ik heb een team!
 • Teamcoaching - groepsinterventies
 • Teambuilding
 • ....
Igor Groep

IGC werkt vanuit jouw vraag.
Samen met jou onderzoeken we waar de leervraag zit.

De sessies zelf worden interactief opgebouwd, vanuit het idee van cocreatie.
Er wordt geleerd vanuit de eigen praktijk en vanuit de eigen leervraag.