Testimonials

Getuigenis: Xod nv

De CEO aan het woord: 

“De Team Awareness Sessie was een topmoment voor Xod, het team en het individu. Er is de dag erna nog serieus over nagepraat en ik heb het gevoel dat de groep nu veel hechter is   geworden doordat er zaken zijn benoemd en uitgesproken die vroeger onder de mat werden geveegd voor de ‘lieve’ vrede…

Waarom vond je deze dag waardevol en de moeite om er geld aan te besteden? 

“Ondernemen is een rat-race.  Meestal vertrekken we van vragen van de klant of het product, maar zelden wordt er vanuit het individu  -de werknemer - en de groep - de werknemers - vertrokken.   Deze team awareness sessie doet dat net wel: er wordt vertrokken van individuele profielen en een teamprofiel.  Om vervolgens tot individuele- en groepsdoelen te komen.”

“De opgemaakte profielen zijn zeer gedetailleerd en vaak ook pal op hoe de persoon zichzelf en zijn werkomgeving hem ervaart, deze wetenschappelijk onderbouwde profielen hebben een kostprijs, maar de groepsdynamiek die hierdoor ontstaat levert de onderneming onmiddellijk geld op!

Waarom zou je een dergelijke dag aanbevelen aan andere ondernemers en hun teams? 

“Als ondernemer denk je: we hebben een goed team want we hebben succes en alles draait vlotjes. En je hebt tijd te kort om er bij stil te staan, hoe dit komt en hoe we ons team naar een nog hoger niveau kunnen brengen. Het was bij Xod niet anders, in de 15 jaar die we al actief zijn, hebben we wel jaarlijkse verschillende groepsmomenten, -feestjes, -uitstapjes en teambuildings gevolgd.  

Hele leuke maar eerder oppervlakkige activiteiten, tot Igor het principe van Management Drives kwam toelichten. Vertrekken vanuit een wetenschappelijk opgesteld profiel van het  individu en een groepsprofiel en van daaruit persoonlijke en groepsdoelen formuleren… Waar zit ons succes?, Hoe komt dat? maar ook: Waar zitten de scherpe kantjes die we moeten loslaten om ons team te laten excelleren.  

We zitten in de beginfase van het traject ende dag na de eerste sessie, voelde ik de sfeer op de werkvloer bruisen om verder de ingeslagen weg te bewandelen: een duidelijke visie naar een groots Xod waarin elk individu zijn plaats en verdienste heeft.”

IMG-20190517-WA0003
collage

Inzetten op je eigen krachten en die van je Team

​ Erwin Blockx

Erwin Blockx van Corsendonks Hof heeft het zelf ervaren en ging aan de slag aan de hand van Management Drives.
"Een top tool" volgens hem. Ik deel graag zijn feedback:

"Na het invullen van de vragenlijst was ik een klein beetje sceptisch. Hoe zouden die vragen iets over mij kunnen vertellen? Enkele weken later volgde de bespreking. Ik was verbaasd hoe herkenbaar de resultaten waren. Ik kon het resultaat van mijn profiel meteen koppelen aan voorbeelden uit de praktijk. Het wordt pas écht interessant wanneer je hierdoor je medewerkers beter kan inschatten. Nuttige en duidelijke info, praktische tips die je meteen kan toepassen.

​Top tool voor iedereen die met mensen om zich heen werkt!"

​Bedankt Erwin en veel succes!! https://lnkd.in/esXjxpU

Teamcoaching: Een gedragen interne communicatie - Gemeente Balen

Bart Boets, communicatieambtenaar Gemeente Balen / Certified Partner Management Drives

"Ik heb met Igor mogen samenwerken aan een traject rond interne communicatie tijdens verschillende workshops. Naast het feit dat hij heel wat goede methodieken kan aanreiken, was ik vooral zwaar onder de indruk van de manier waarop hij de dynamiek in een team kan lezen tijdens de workshops. Hij heeft oog voor wat er gebeurt in een groep tijdens zo’n sessie, maar ook voor wat er niet gebeurt. Zo weet hij mensen die niet uit eigen beweging meewerken, toch te betrekken bij het gesprek. Hij voelt ook aan wanneer er rond de pot wordt gedraaid of wanneer er dingen worden verzwegen of (al dan niet bewust) niet worden benoemd. Vaak zijn dat juist de cruciale factoren die uiteindelijk kunnen leiden tot een succesvolle workshop.

Bij één van die workshops was de groepsdynamiek zo negatief dat er totaal geen bereidheid was om mee te werken. Igor heeft op dat moment alle voorbereidingen overboord gegooid en is onmiddellijk overgeschakeld op een andere methodiek waardoor de workshop alsnog tot een waardevol resultaat heeft geleid, tot tevredenheid ook van de teamleden zelf. Hij is daarbij de negativiteit niet uit de weg gegaan, integendeel hij heeft ze zelfs aangegrepen om er een groepsgesprek over te hebben.

Igor heeft ook de communicatieve vaardigheden om de zaken juist te laten benoemen. Als er vage of ontwijkende antwoorden worden gegeven, blijft hij aansturen om ervoor te zorgen dat alles helder, open en eerlijk naar boven komt. Ik heb gemerkt dat juist die (soms subtiele) interventies vaak leiden tot het succes van een workshop, waarbij ook de teamleden met een goed gevoel naar buiten gaan: alles kan, mag en moet gezegd worden. Daarbij weet hij hoofd- en bijzaken goed te scheiden.

Hij beschikt bovendien over de vaardigheid om frustraties die soms boven komen maar die niet tot de essentie horen, zodanig te kanaliseren dat de persoon die met de frustratie zit, niet het gevoel heeft dat hij wordt afgescheept, maar dat deze frustratie toch niet de bovenhand krijgt in het gesprek. Ik heb voordien regelmatig workshops meegemaakt waar dat wel het geval was. Maar met Igor werd dit zeer goed aangepakt."

communicatie-begint-altijd-bij-jezelf-spreuk
nlp-communicatiemodel

Nieuw dienstverleningsconcept - Gemeente Balen

Wouter Maes: projectleider en stafmedewerker gemeente Balen
Project rond klantgerichte dienstverlening in gemeentehuis Balen - nieuw dienstverleningsconcept

- Wat was de meerwaarde van Ilse en mezelf bij het project rond een klantgerichte dienstverlening in het gemeentehuis?

Voor een project van dergelijke omvang is het een meerwaarde dat er externen betrokken worden om het proces te faciliteren. Zij zijn niet als inhoudelijke experten binnen gekomen, maar als procesfacilitatoren. Ze hebben bepaalde vragen gesteld, die anders niet zouden gesteld zijn. Net deze onderzoekende vragen zorgen er voor dat er een gemeenschappelijke visie ontstaat en dat dingen worden uitgesproken die belangrijk zijn voor het vlotte verloop van het project. 

- Waarom zou je terug voor deze aanpak kiezen?

Er is een leerproces in gang gezet in alle lagen van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een andere aanpak van de samenkomsten van de leidinggevenden. Tevens werd er voor gekozen om bij een ander traject - rond interne communicatie - ook te vertrekken vanuit een waarderend onderzoekende benadering. 

- Wat maakte onze begeleiding en het project tot een succes voor de organisatie?

De manier waarop Igor en Ilse het traject hebben begeleid, heeft ons als managementteam, leidinggevenden en stuurgroep uit onze comfortzone gehaald. We hebben kunnen leren dat er ook andere manieren zijn om projecten te benaderen, en dat er betrokkenheid kan gecreëerd worden binnen de organisatie.

Het project is succesvol geweest voor de organisatie omdat het veel effect heeft gehad:
-  Rekening houden met de kleuren (licht)
-  Rekening houden met klimatisatie: koeling en verluchting
-  Rekening houden met veiligheid: duidelijke scheiding back en front-office
-  Rekening houden met vraag naar wachtruimte: aparte ruimte ingetekend

Dit zijn de voornaamste bemerkingen die van de medewerkers kwamen en waar rekening mee is gehouden.

img-1307_orig
img-6405_orig

Integratie Vrijetijdsdiensten - Gemeente Keerbergen

collage_orig

Elke De Swert, diensthoofd vrije tijd gemeente Keerbergen

"Vanuit het netwerk voor vrijetijdscoördinatoren contacteerde ik Igor Geubbelmans. Als ervaringsdeskundige transformeerde hij zelf een aantal diensten naar één coherente vrijetijdsdienst.

Als diensthoofd vrije tijd vind ik het belangrijk om bottom-up te werken aan een gedragen visie. Daarbij wou ik graag participeren aan het proces zonder mijn teamleden het gevoel te geven dat mijn woord primeert. In dat opzicht is een externe begeleider een grote meerwaarde. Iedereen kan als evenwaardig lid deelnemen aan de gesprekken wat belangrijk is wanneer je werkt aan een gedragen visie en missie voor de vrijetijdsdienst. Ook zeer belangrijk is de waarderende aanpak.

​Op een positieve manier was er aandacht voor ieders inbreng en werd er nagedacht over de toekomst van de vrije tijd in Keerbergen. Vanuit het delen van succesverhalen uit de verschillende diensten kwamen we tot verschillende kernwaarden.

Naar de toekomst willen we zeker nog verder werken op deze manier om nu de bestaande kernwaarden meer invulling te geven zodat ze niet enkel woorden blijven maar ook in de realiteit toegepast worden op de werkvloer. Ook hierbij wil ik graag Igor Geubbelmans terug betrekken."