Wie is Igor?

Jarenlang leiding geven in de overheidssector inspireerde me om me verder te bekwamen als consultant en coach voor overheid en bedrijven. Sinds 2014 specialiseerde ik me in:

 • het begeleiden van groeps- en veranderingsprocessen
 • leiderschaps- en teamontwikkeling
 • waarderende coaching

Ik geloof sterk in het coachen van mensen en teams. Coachen betekent voor mij mensen en systemen helpen groeien in wie ze zijn en in wat ze doen. Dat kan door personen individueel of in een systeem op een waarderend coachende manier te benaderen. Ik help je jouw doel te verhelderen en door mee op zoek te gaan naar de mogelijkheden om dat doel te bereiken.

Sinds 2016 werk ik samen met freelance consultants om zo veel mogelijk op maat van de klant te werken.

Ik ben ervan overtuigd dat we samen een boeiend toekomstverhaal kunnen schrijven.

Sinds 2018 ben ik Certified Partner Management Drives.
Ik werk in het bijzonder met Management Drives omdat deze tool de drijfveren van mensen in beeld brengt waardoor motiveren, leiding geven en samenwerken op een efficënte wijze gebeurt. Met deze expertise gaan we eveneens aan de slag in de KMO-wereld en het onderwijs.

BNI L00131

“Niets is beter dan een droom om een toekomst te realiseren”

Opleiding

 • Certified Partner Management Drives
 • Waarderend Coachen (Kaat Jansen, Thomas More Antwerpen)
 • Postgraduaat Organisatie Ontwikkeling (CIGO/ KUL en UHasselt)
 • Voortgezette Academische Opleiding Cultuurmanagement (UA)
 • Master Musicologie (KULeuven)

Expertise & Focus

 • Leiderschaps- en teamontwikkeling
 • Faciliteren van groepen en groepsprocessen
 • ​Begeleiding van verandertrajecten - waarderend veranderen
 • Communiceren

Begeleiden van veranderingsprocessen

 • ​Recreatie- & Natuurpark Keiheuvel vzw: groepsinterventies - teamontwikkeling kinderboerderij
 • Gemeente Balen: verandertraject 'samen werken aan een klantgerichte dienstverlening'
 • Gemeente Balen: workshops rond interne communicatie
 • Gemeente Keerbergen: 'naar een inspirerende en gedragen visie voor de dienst vrije tijd' - van versnippering van diensten naar één dienst vrije tijd.
 • Vormingplus Kempen vzw: opstart beleidsplanningsproces met AI workshop

​Coaching

 • Workshop feedback geven bij leidinggevenden
 • Coaching van leidinggevenden m.b.t. interne communicatie
 • Teamcoaching gemeentelijke diensten en verzelfstandigde agentschappen: komen tot samenwerking binnen en tussen teams - werken aan duidelijke taken en rollen - komen tot een overlegstructuur
 • Recreatie- & Natuurpark Keiheuvel vzw: groepsinterventies - teamcoaching
 • Gemeente Balen: samen werken aan een klantgerichte dienstverlening - coaching van leidinggevenden (o.a. overleg in teams, interne
  communicatie, ...)

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new."

- Socrates -